Den senaste tidens ökade våld i de kriminella miljöerna kan naturligtvis skapa oro både hos Uppsala universitets medarbetare och studenter.

Det kan vara bra att veta att Uppsala universitet har nära och löpande kontakt med Polisen, Säkerhetspolisen (Säpo) och andra ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer både i det dagliga löpande arbetet och vid olika speciella evenemang.

Om du känner dig orolig kan det vara bra att prata med någon. Du kan alltid vända dig till din närmaste chef, du kan också vända dig till företagshälsan med dina frågor.