Uniform på jobbet-dagen arrangeras varje år för att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet. I år, 2023, genomförs dagen onsdagen den 19 april. De hemvärnssoldater som har möjlighet och som får tillstånd av sin arbetsgivare kan bära uniform på sitt civila arbete.

Allt är frivilligt förstås. Tillstånd söker man, helst skriftligt, hos sin arbetsgivare. Bakom dagen finns en motion antagen på rikshemvärnstinget 2017.