Resvaneundersökningen syftar även till att stimulera till en mer hälsosam livsstil. Utfallet från undersökningen kommer dessutom att användas som underlag i Uppsala universitets utvecklingsplan 2050.

Passa på att ta chansen att helt anonymt delta och tycka till om framtidens campusområden. Svara på resvaneundersökningen via dator eller mobil, det tar endast några minuter.

Till resvaneundersökningen

Undersökningen har initierats genom projektet Cykelvänlig arbetsplats som flera campusområden deltar i och utförs av byggnadsavdelningen.

 

Sista dag för att svara på undersökningen är 31 januari 2019.


Frågor om resvaneundersökningen besvaras av:
Roland Grönroos (Enkäten)
Peter Hagelin (Cykelvänlig arbetsplats, CVA)
Fredrik Lindgren (Bussfrågor)