– Det är ett viktigt tema. Tillsammans behöver vi arbeta för ett universitet präglat av trivsel och god arbetsmiljö för alla. Dessa frågor är alltid aktuella och vi behöver hålla frågan levande av många anledningar, säger rektorsrådet för lika villkor Åsa Cajander.

Hon nämner speciellt tre:

– Den första är kvalitet. Om vi har en bra arbetsmiljö, där vi respekterar varandra, så leder det till bättre kvalitet på både forskning och utbildning. I miljöer där människor känner sig inkluderade och trygga skapar vi morgondagens Nobelpristagare och stjärnforskare.

– Därefter kommer hälsa och välmående, fortsätter Åsa Cajander. Vi vet att den som utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riskerar att må riktigt dåligt och få långvariga problem, med psykisk och fysisk ohälsa.

– En tredje och minst lika viktig anledning är, att när vi trivs på jobbet och känner oss motiverade och engagerade, så blir kvaliteten på det vi gör högre. Alla vinner på att vi har en bra arbetsmiljö!

Och intresse finns för att få veta mera. Åsa Cajander berättar att när rådet för lika villkor nyligen bjöd in till en halvdag kring detta tema, så kom det 150 personer.


Forskningsprogrammet vid Karolinska institutet.