– Det är roligt att vi klättrat på listan, framför allt internationellt är det av betydelse till exempel för rekrytering av studenter och doktorander. Detta är en av många rankingar som finns i omlopp, men det är en av de vi valt att följa, säger rektor Anders Hagfeldt.

Uppsala universitet kommer på tredje plats i Sverige, efter KTH (plats 73) och Lunds universitet (plats 85). Under den senaste tioårsperioden har universitetet haft en tydligt negativ trend när det gäller placering vid QS World University Ranking men i ”Edition 2024” som lanserades den 27 juni klättrar universitetet från plats 128 till 105.

Samtidigt har konkurrensen på listorna ökat då fler och fler lärosäten rankas. Årets placering innebär att Uppsala universitet nu tillhör topp 7 procent av de 1 500 lärosäten världen över som kvalificerats sig till QS världsrankning.

– Det är universitetets bästa ”procentuella placering” sedan QS introducerades för 20 år sedan. Universitetets relativt stora förbättring med 23 placeringar beror framförallt på att QS har gjort om sina indikatorer och tagit in tre nya där universitetet fått bra resultat, säger Emma Östlund, controller vid Uppsala universitet.

Flera nya indikatorer

De nya indikatorerna och Uppsala universitets placeringar är:

  • Hållbarhet (Sustainability) – plats 12
  • Internationellt forskningsnätverk (International research network) – plats 47
  • Sysselsättningsresultat (Employment outcomes) – plats 105

I årets ranking har några av indikatorerna som funnits tidigare viktats om. ”Akademiskt anseende" har tappat lite i betydelse, ”arbetsgivarens anseende” har ökat medan indikatorn för lärartäthet har minskat i betydelse.

– Universitetets sammanlagda placering på QS World University Ranking har i flera år i mångt och mycket följt placeringen inom ”Academic reputation” (akademiskt anseende), den tyngst vägande indikatorn och den indikator som Uppsala universitet tidigare placerat sig bäst vid. Universitetet placerar sig nu högre på de nya indikatorerna vilket gör att totala placeringen förbättras, konstaterar Emma Östlund.

Bättre utfall än föregående år

Uppsala universitet får bättre utfall på de flesta indikatorer jämfört med föregående år. Placeringen inom citeringar, som mäter vetenskapligt genomslag, har ökat något jämfört med föregående år från 314 till plats 296. Universitet får sina sämsta placeringar inom indikatorerna för lärartäthet (plats 330) och arbetsgivarens anseende (plats 320).