Prismottagare och motiveringar:

Professor Paul Barklem vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hans avgörande insatser inom stjärnspektroskopien och särskilt när det gäller beräkning av viktiga atomära tvärsnitt.

Professor Mattias Jakobsson vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet, för att ha ökat förståelsen om människans evolution.

Universitetslektor André Teixeira vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, för hans arbete med att konstruera intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot externa attacker (cyberhot).

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Pressmeddelande från Kungl. Vetenskaps-Societeten