– Uppsala universitet har varit det enda universitet i Sverige som under dessa år har haft avtal kring samverkan med Testa Center. Det har gett en utmärkt möjlighet att utveckla både forskning och utbildning inom livsvetenskaperna, men även inom teknik och IT.

Vad är det Testa Center konkret gett universitetet möjlighet att utveckla?

– Dels handlar det om specifika tekniker när det kommer till industriell produktion av olika typer av biomaterial, antikroppar, celler eller av proteiner som ska kristalliseras, dels den instrumentation som behövs för att vara i den absoluta framkanten. Tillgången till centret har gett både forskarna och studenterna en inblick i hur biologiska produkter, till exempel vaccin, kan produceras med hög kvalitet.

– Vissa av våra forskargrupper har exempelvis kommit ganska långt i sina experiment på BMC eller Rudbecklaboratoriet med att visa att en antikropp är kliniskt relevant eller effektiv. Men för att kunna visa att antikropparna går att producera i mängder som kan säljas eller användas i kliniska prövningar så har Testa Center fungerat som ett första steg. Där har vi sett flera jättefina exempel på att produktionen faktiskt fungerar.

Vilka fördelar har närheten till Cytiva, tidigare GE Healthcare, gett Testa Centers samarbetspartners?

– Testa Center har egen kunnig personal som ger support till Testa Centers besökare, men man har också en egen chef och andra ledningsfunktioner. Som universitet har vi fått stöd för vår verksamhet på plats både när det gäller utbildning och forskning. Dels i inledande möten med instruktioner kring utrustningen som kommer från Cytiva, dels på plats. När det gäller utbildning så har vi jättebra kommunikation även med forskare på Cytiva som hjälper oss med bland annat materialfrågor eller val av instrument.

Det pågick en pandemi under några år, hur påverkade det universitetets aktiviteter vid Testa Center?

– Pandemin var förstås ett streck i räkningen eftersom vi inte kunde vara på plats och göra våra experiment de veckor vi hade till vårt förfogande. Men så fort vi kunde var vi tillbaka med kurser och studiebesök. Pandemin visade ju också hur viktigt det är att vi i Sverige hänger med i de här metoderna och har infrastrukturen på plats. Jag tror det är en insikt för många att Uppsala, så små som vi är, kan ju göra en stor skillnad när det gäller världshälsa och bidra på global skala. Vi har potential att skala upp och göra biosubstanser på ett klokt, effektivt och ekonomiskt sätt, och vi har forskare och industri med metoder för framgångsrika samarbeten.

Om du fick önska, hur skulle du vilja att universitetets samarbete med Testa Center utvecklade sig de kommande fem åren?

– För mig som utbildningsmänniska så tycker jag det skulle vara fantastiskt att kunna få tillgängliggöra den här platsen för fler studenter på olika skeden i sina utbildningar och från olika typer av utbildningar och ämnesområden. Det finns också en innovationsutmaning inom bioprocessteknik för företag som heter Testa Challenge. Jag skulle gärna starta ett Testa Challenge för studenter och samla exempelvis ekonomer, tekniker och biologer i tvärvetenskapliga projekt för utmaningar på Testa Center. Det skulle jag tycka var kul – och nyttigt för deltagarna!