Apparna ingår i ett pilotprojekt som leds av byggnadsavdelningen och vem som helst med en smartphone eller surfplatta kan testa att navigera sig fram med appen. Apparna har anpassats till universitetets förutsättningar, i samarbete med säkerhetsenheten och navigering är bara tillåten inom allmänna utrymmen.

I apparna finns även en funktion för talsyntes. Läs mer om pilotprojektet i personaltidningen Universen som utkom den 11 december.

Ladda ned appen och utvärdera verktyget

För att ladda ned appen med navigering i universitetshuset:
Sök på ”Universitetshuset” via Google play eller App store.  Utvärdera appen direkt i verktyget.

För att ladda ned appen med navigering på BMC:
Sök ”mazemap” via Google play eller App store. Utvärdera appen direkt i verktyget eller via den här länken.