Mental Health Week arrangeras för att uppmärksamma psykisk hälsa och välmående och under veckan erbjuds en rad olika föreläsningar, workshops och aktiviteter. Studenthälsan arrangerar och samordnar veckan, men programmet är framtaget tillsammans med bland annat studievägledare, språkverkstaden, Campus 1477, Innovation Day och Uppsala Health Summit.

– Exempel på evenemang är allt från en workshop om studierelaterad stress med tips och råd om hur kan plugga effektivt och lyckas med dina studier till att du som student kan gå och träna gratis på Campus 1477 under hela veckan. Vi har även bjudit in externa föreläsare som kommer att föreläsa om bland annat autism, suicid och perfektionism, säger Karolin Eriksson, hälsopedagog vid Studenthälsan och en av de som jobbat hårt under året med att förbereda Mental Health Week.

Informera och inspirera

Syftet med veckan är att informera, inspirera och förhoppningsvis minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, men även hjälpa till att framhäva de delar av universitetet som jobbar för att främja studenters hälsa.

Det är ett försök att göra Studenthälsan och övriga stödfunktioner mer synliga, bland annat genom att lyfta olika ämnen, genom till exempel föreläsningar och seminarier, för att belysa studenters psykiska mående.

– Flera olika rapporter tyder på att den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland studenter, och särskilt under pandemin har isolering och ensamhet ökat. Detta evenemang är ett bra sätt att lyfta frågor kring studenters välmående brett över hela universitetet, säger Eva Söderman, enhetschef för Studenthälsan vid Uppsala universitet.

En gedigen planering

Regeringssatsningen som gjorde att Studenthälsan fick utökade resurser inför 2021 möjliggjorde bland annat rekryteringen av hälsopedagoger med uppgift att jobba dedikerat med förebyggande och utåtriktade insatser (nyhetsartikel från 10 maj 2021), som i sin tur även resulterade i planerandet av Mental Health Week. Veckan är också på ett sätt en vidareutveckling av Studenthälsans särskilda studenthälsovårdsdag som de anordnade redan för något år sedan.

– Jag hörde i början av året från två olika studentkårer att idén fanns om att ordna en vecka med fokus på psykisk hälsa och välmående, och samtidigt har det ju pratats mycket under pandemin om hur studenter har påverkats av onlinestudier och social distansering, säger Karolin Eriksson.

Hos Studenthälsan började då idén att detta kunde planeras i anslutning till Mental Health Day i oktober att ta form. De huvudansvariga för planeringen, Karolin Eriksson, samt Sofie Westberg som är kurator vid Studenthälsan på Campus Gotland, har lagt ner mycket tid på förberedelser, men har även haft med sig övrig personal vid Studenthälsan som bollplank under året.

– När tanken på veckan föddes i våras var det bokstavligt talat ett blankt papper som skulle fyllas, men vi hade massor av idéer och var peppade till tusen. Så småningom gick entusiasmen över i en oro över hur vi skulle få ihop det hela. Både jag och Karolin har flera gånger haft mardrömmar om hur veckan slutar i total katastrof! Att vi nu har lyckats pussla ihop ett program med så många jätteintressanta och relevanta ämnen känns både smått overkligt och jättekul på samma gång, säger Sofie Westberg.

Information om Mental Health Week finns på Studenthälsans hemsida, i olika kalendarier och på digitala skärmar ute på campus och kommer att marknadsföras på sociala medier och även i nyhetsbrev till universitetets medarbetare. Karolin Eriksson hoppas att studenterna upptäcker Mental Health Week och att de kommer gå på de workshops, aktiviteter och föreläsningar som intresserar dem.

– Veckan sänder en viktig signal att Uppsala universitet är ett lärosäte som är mån om sina studenter och vill att de ska må bra under sin studietid. Det finns hjälp att få om man mår dåligt!