I februari 2021 fick projektet Studio Blåsenhus enhälligt stöd i IT-nämnden. I juni samma år togs ett rektorsbeslut om att starta Studio Blåsenhus i projektform. Upprinnelse till det hela var att behovet av stöd för inspelningar och direktsända föreläsningar ökade under pandemin. Pandemin förändrade våra beteenden. Genom projektet vill man dra nytta av dessa nya sätt att mötas digitalt.

- Det var förra rektorn Eva Åkesson som initierade det hela, berättar Suzanne Pathkiller som tillsammans med Mats Cullhed, båda pedagogiska utvecklare, leder projektet. Eva Åkesson såg hur man hade ställt iordning en enkel studio på Ekonomikum. Hon tyckte att det var en bra idé och ville utrusta en studio där lärarna kunde få coachning och träning i inspelningsteknik.

Rutiner och kompetens finns

Sedan hösten 2021 har en projektgrupp tillsammans med Atea ställt iordning Studio Blåsenhus. I oktober 2022 är ungefär 97 procent av studion är klar vad gäller utrustning. Att studion byggdes i Blåsenhus handlar om att där redan fanns kompetens och rutiner kring den laborativa lärosalen.

- Det blir effektivt att använda etablerade rutiner för pedagogiskt och tekniskt stöd, säger Suzanne Pathkiller. Vi vill gärna utnyttja den kompetens som redan finns samtidigt som vi försöker tänka långsiktigt.

Andreas Forsberg rekryterades som tekniker och tekniskt stöd och är den som bemannar studion. Han säger att tekniken i studion är användarvänlig och berättar hur studion är uppbyggd:

- Studion består av olika stationer för film- och röstinspelning. Här kan vi spela in poddar. Vi har ståbord och en speciell rittavla för exempelvis inspelning av lektioner. Vanlig whiteboard fungerar inte så bra på film. Studions soffgrupp lämpar sig för inspelning av paneldiskussioner. Och vi kan spela in, streama och direktsända. Studion kan också styras av läraren eller den som hyr den på egen eller med hjälp av tekniker.

Stort intresse

Främst är det tänkt att studion ska användas av lärare som där kan få tekniskt och pedagogiskt stöd inför, under och efter en inspelning eller live-stream om de så önskar. Men Suzanne Pathkiller och Andreas Forsberg säger att studion kan bokas av alla inom universitetet som vill göra en inspelning. Alla bokningar föregås av ett förmöte.

- Det finns redan nu ett stort intresse att boka studion, säger Suzanne Pathkiller, så i framtiden kanske vi måste prioritera.

Andreas Forsberg tillägger:

- För att nämna några exempel är studion just nu bokad av studenter som vill göra podd som del av sin utbildning, lärare som vill göra föreläsningar i historia, masterprogram på Ångström och av lärare på lärarprogrammet. Studion in bjuder till många olika och kreativa projekt.

- Vi tänker oss också att kunna göra öppna kurser enligt ett regeringsbeslut om detta och interna utbildningar för medarbetare, säger Suzanne Pathkiller.