Stig Strömholm är en internationellt erkänd jurist och juris och filosofie hedersdoktor vid sex europeiska universitet. Åren 1989–1997 var han rektor vid Uppsala universitet. Stig Strömholm har författat en mängd rättsvetenskapliga skrifter, romaner och essäsamlingar. Serafimermedaljen mottog han 2012.

Svenska Akademiens Stora pris instiftades 1786 av Gustav III. Då bestod det av två guldmedaljer, Akademiens förstapris i årliga tävlingar i vältalighet och skaldekonst. Tävlingarna upphörde, men guldmedaljen bestod. Numera delas den ut som belöning för synnerligen framstående insatser inom något av Akademiens områden. Bland tidigare mottagare märks Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Evert Taube och Ingmar Bergman. Senast delades priset ut 2014 till Lennart Hellsing.