Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) lyser ut medel i form av Initiation Grants. STINT Initiation Grants delas ut till kortvariga projekt för uppbyggnad av nya internationella relationer med huvudsaklig samarbetspartner utanför EU/EFTA.

Ansökan kan göras löpande men STINT inleder bedömning av inkomna ansökningar den 3 april respektive den 12 juni 2023.

Läs mer om Initiation Grants på STINTs webbsidor.