Folkhälsomyndigheten (FHM) har tagit fram två tänkbara scenarier hur smittspridningen av covid-19 kan komma att utvecklas de närmaste månaderna. FHM bedömer att det troligaste är att smittspridningen når liknande nivåer som när varianten omikron spreds för ungefär ett år sedan. Det kan innebära, skriver FHM, att personer som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar till liknande nivåer som i januari och februari 2022.

FHM bedömer i dagsläget att det inte finns skäl till utökade smittskyddsåtgärder men att det kan bli aktuellt med lokala eller regionala åtgärder.

För att minimera smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är det viktigt att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer och stanna hemma om man känner sig sjuk.