Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.

Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Sista ansökan är den 5 september 2023.