Blandade intensivkurser (Blended Intensive Programmes, BIP) är ett format som kombinerar fysisk mobilitet med virtuell inlärning.

– Huvudsyftet med de blandade intensivkurserna är att uppmuntra utvecklingen av transnationella och tvärvetenskapliga läroplaner och att främja rörlighetsmöjligheter för studenter som har mindre möjligheter att delta i mer konventionella utbyten, berättar Iva Pristof, internationell handläggare vid universitetsförvaltningen.

Vissa krav

Alla program och kurser kan utvecklas till en intensivkurs med blandad utbildning. Det är de ytterligare funktionerna av fysisk och virtuell rörlighet som gör att de omvandlas till ett blandat format.

För att få stimulansmedel krävs att kursen utvecklas och genomförs av minst tre högskolor från minst tre länder som deltar i Erasmus+-programmet. En kurs måste ge minst 3 ECTS och det krävs också minst 15 kursdeltagare. Virtuell rörlighet ska vara en obligatorisk del av inlärningsprocessen och den fysiska rörligheten ska vara minst 5 dagar lång.

– Syftet med den virtuella delen är att få deltagarna att träffas och uppmuntra dem att utveckla sina färdigheter i lagarbete, vilket i sin tur förbereder dem för ett fysiskt möte. Det fysiska mötet är ett tillfälle att omsätta de förvärvade kunskaperna i praktiken, säger Iva Pristof.

Kan användas för samarbete utanför lärosäten

Tanken är att blandade intensivkurser ska gynna internationalisering på hemmaplan genom att studenter från olika länder samarbetar och utbyter idéer digitalt.

– Blandade intensivkurser är också utmärkta verktyg för att utveckla samarbetet mellan universitetet och andra intressenter, till exempel företag eller kommuner. Det sker genom så kallade living labs där studenterna deltar i ett projekt där de utvecklar lösningar på särskilda samhällsutmaningar, säger Iva Pristof.

– Dessutom ökar blandade intensivkurser integrationen av studenter och personal som har sämre möjligheter att genomföra konventionella utbyten, till exeempel studenter med omsorgsansvar, eller de som studerar reglerade yrken och doktorander som på grund av studiernas karaktär kan vara mindre benägna att delta i utbytesverksamhet.

Vilket stöd finns för de som vill skriva en ansökan?
– Vi på avdelningen för internationalisering vid universitetsförvaltningen ger gärna råd om finansieringsregler och krav på organisatoriskt stöd.