Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och sommarens extremväder i Sverige och internationellt öppnar forskningsfinansiären Formas i september 2023 akututlysningen "Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle".

Forskare kan söka för forskningsprojekt som fokuserar på extremväders effekter på samhällen, människor och natur samt bidrar till åtgärder och lösningar som stärker samhällets förmåga att hantera såväl som förbereda sig inför en framtid där extrema väderhändelser är vanligare. Forskningsprojekten ska vara inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Notera att datumen är preliminära och utlysningen kommer att vidareutvecklas och preciseras tills utlysningen öppnar i september 2023.

Ansökan senast den 19 oktober 2023.