Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-11-10

Social bakgrund påverkar inte avhopp

Social bakgrund, kön eller ålder verkar inte ha någon betydelse för antalet avhopp från en påbörjad högskoleutbildning. Det visar en rapport från UKÄ.

UKÄ:s har analyserat genomströmningen på de tio största yrkesexamensprogrammen inom högre utbildning. De program som analyserats är civilingenjör, sjuksköterska, högskoleingenjör, ämneslärare, förskollärare, grundlärare, socionom, jurist, civilekonom och läkare. Resultatet visar att social bakgrund inte spelar någon roll för benägenheten att hoppa av programmet.

Läs hela rapporten :http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-10-11-social-bakgrund-paverkar-inte-avhopp.html
Studentavdelningen vid Uppsala universitet har sammanfattat resultatet i några punkter:

 • Män hoppar av oftare än kvinnor, särskilt på kvinnodominerade utbildningar.
 • Fler yngre än äldre hoppar av, men stor variation mellan programmen.
 • Utländsk bakgrund ökar ibland risken för avhopp (lärare).
 • Låga gymnasiebetyg ökar risken att hoppa av (utom på socionomprogrammet)
 • Studenter med lågutbildade föräldrar hoppar av i högre utsträckning (gäller egentligen bara civilingenjörsprogrammet).
 • Högst kvarvaro mellan termin 1 och 6 har läkarprogrammet.
 • Lägst kvarvaro mellan termin 1 och 6 har ämnes- och grundlärarprogrammet.
 • Det finns inga generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön eller ålder.
 • Svensk respektive utländsk bakgrund har betydelse på vissa utbildningar.
 • Social bakgrund påverkar överlag inte benägenheten att hoppa av en påbörjad utbildning.

Slutsatsen blir att det inte finns några generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön eller ålder. Man finner också att svensk respektive utländsk  bakgrund har betydelse på vissa utbildningar men att social bakgrund överlag inte påverkar benägenheten att hoppa av en påbörjad utbildning.

 

 

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

 • Universitetsnyheter