Beslutet att ta Skype4Business ur bruk togs redan 2019, men genomförandet har flyttats fram på grund av hög arbetsbelastning.

Tjänsten utvecklas inte längre av Microsoft och är dessutom dyr att hålla i drift. Sedan april i år har knappt 300 e-möten genomförts med Skype4Business, en försvinnande mängd jämfört med de drygt 200 000 e-möten som skett i Zoom under samma period.

De mest frekventa användarna av Skype4Business har blivit kontaktade. Anställda och övriga verksamma med specifika behov där Zoom inte räcker till kan kontakta IT servicedesk för information om alternativa lösningar.