Den senaste veckan har externa webbsidor för flera svenska myndigheter och lärosäten periodvis legat nere eller varit svåra att nå. Orsaken har varit så kallade överbelastningsattacker.

Lördagen den 11 februari 2023 utsattes bland annat Göteborgs universitet och Stockholms universitet för överbelastningsattacker. Tidigare i veckan hade bland annat Transportstyrelsen, Trafikverket, 1177 Vårdguiden och flera sjukhus utsatts för överbelastningsattacker.

Mental förberedelse

Överbelastningsattacker innebär att hackare på olika sätt överbelastar de servrar som hanterar webbsidorna. Effekten blir att det antingen inte går att nå fram till webbsidan eller att svarstiderna blir väldigt långa.

I bakgrunden görs allt som är möjligt för att minimera risken och skadan av en eventuell attack på Uppsala universitet. Men även Uppsala universitet kan förstås drabbas av en överbelastningsattack.

Som medarbetare och student är det bra att vara mentalt förberedd på att det kan hända och på att det vid en attack kan bli svårt att få information om vad som händer och att nå universitetets olika IT-system.