Den tidigare flytten av reseprofilerna som skedde i våras har skapat en del administrativa problem för universitetets resesupport. Alla som har en reseprofil får ett mejl med instruktioner där man ombeds ändra sitt lösenord samt uppdatera sin nya reseprofil.

Den nya plattformen gör det möjligt för beställaren att se vilka ramavtalsleverantörer som finns på till exempel hotell genom att dessa är grönmarkerade (Avtal/Corporate).

Läs mer om flytt av reseprofiler