På förslag från respektive vetenskapsområdes elektorsförsamling har rektor beslutat att utse följande personer för mandatperioden 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026:

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Tora Holmberg, vicerektor (omval)
  • Mattias Martinsson, ställföreträdande vicerektor (omval).

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Mats Larhed, vicerektor (omval)
  • Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor (omval).

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Charlotte Platzer-Björkman, vicerektor (nyval)
  • Staffan Svärd, ställföreträdande vicerektor (nyval).