Regeringen har meddelat att Sveriges säkerhetsläge under sommaren har försämrats och risken för terrorattentat har ökat.

Regeringen och Utrikesdepartementet har uppmanat svenska medborgare att iaktta försiktighet vid resor utomlands. Flera länder, bland annat Storbritannien, USA och Kanada, har uppmanat sina medborgare att iaktta försiktighet vid resor till Sverige. Detta innebär dock ingen avrådan från varken inresa till Sverige eller utresa från Sverige.

Uppsala universitetets ledning och säkerhetsavdelning har med anledning av säkerhetsläget nära kontakt med regeringen, Säkerhetspolisen (Säpo) och andra myndigheter. Universitetet har inte några andra rekommendationer än de som föreskrivs av regeringen utan hänvisar till utrikesdepartementets webbplats.

Ökad vaksamhet

Universitetet följer regeringens rekommendationer och ber studenter och medarbetare att iaktta ökad vaksamhet, att vara källkritiska och inte sprida falsk information.

Om du är orolig eller har frågor hör av dig till din prefekt eller chef. Du kan också kontakta säkerhetsavdelningen.