På programmet till konsistoriets internat den 14-15 november, står bland annat en rankingsorientering och en lägesrapport och diskussion kring revideringen av mål och strategier samt information från vicerektorerna om vad som är på gång vid de tre vetenskapsområdena, följt av presentationer av Nobelpristagarna i fysik, kemi, ekonomi och medicin.

Några punkter vid konsistoriesammanträdet:

  • Rapport från konsistoriets revisionsutskott. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
  • Oscarspriset. Beslut. Föredragande: Mattias Dahlberg
  • Torgny Segerstedt-medaljen. Information. Föredragande: Eva Åkesson
  • Översyn av arbetsordningen. Information, diskussion. Föredragande: konsistoriets ordförande Gudmund Hernes
  • Orientering kring internationella nätverk, samt EUN. Information, diskussion. Föredragande: Kay Svensson och Oskar Pettersson