Thomas Nygren blev glad och överraskad när han tidigare i år mottog det fria priset på temat ”Kritiskt förhållningssätt i en polariserad värld”. I juryns prismotivering framhålls bland mycket annat att han ”främjar saklig dialog och utmanar faktaresistens” och ”har drivit utveckling av ämnesdidaktiska inslag i lärarprogrammen, i lyhördhet mot studenter”.

Thomas Nygren har arbetat som lärare i många år, ett yrke han ser som något mycket viktigt och krävande. I arbetet mot faktaresistens har han både sin egen och andras forskning att utgå ifrån.

– Jag brukar ge studenterna en blandning av övningar och aktuell forskning och låta dem känna på hur svårt det är att vara källkritisk på nätet och därigenom stämma till eftertanke och fostra ödmjukhet.

Han betonar hur givande det har varit att få utveckla programmet med mer ämnesdidaktik.

– Studenterna efterfrågade mer innehåll med direkt relevans för deras framtida arbete som lärare i samhällskunskap. Jag tycker att vi nu lyckats omforma programmet på ett sätt som kombinerar aktuell forskning om detta med en aktiv och utmanande undervisning.

Förklarar och utmanar

När frågan om vad som är speciellt med hans prisade pedagogik kommer upp säger Thomas Nygren att det egentligen inte rör sig om något särskilt, utan att mycket fokus ligger på forskning om vad som har goda effekter i undervisningen. Men han ser också spridningen av källkritikforskningen som en viktig del i sin pedagogiska gärning.

– Jag tänker att det är viktigt att förklara svåra saker på ett sätt så alla kan förstå och samtidigt utmana studenterna på en nivå som kräver att dom verkligen anstränger sig för att förstå. Kanske har juryn också uppmärksammat att vår forskning om källkritik fått stor spridning på svenska skolor. De digitala övningar, verktyg och spel som vi tagit fram och testat i praktiken har använts av tiotusentals elever som därigenom blivit bättre på att avslöja vilseledande information.

Motiverar till förståelse

En bra undervisning ska vara stimulerande och utmanande och kunna visa på effekter när det gäller studenternas kunskaper. Ibland fungerar det inte, men när det lyckas har undervisningen väckt intresse och motiverat studenterna till att jobba hårdare för att förstå.

– Det viktiga är inte att undervisningen ska vara populär. Studenterna ska utmanas och lära sig nya saker. Till slut så kommer de till nya insikter. Hur vägen till nya insikter ser ut beror på ämnet, så det kan se mycket olika ut beroende på vilka kunskaper som står i centrum för undervisningen.