Syftet med handboken är att ge lättillgänglig information om ett antal frågor som forskare kommer att ställas inför under sin tid vid Uppsala universitet. Den beskriver till exempel hur du kan planera ditt projekt, hitta finansiering, och hantera forskningsbidrag.

– Vi vill ge forskarna en lättöverskådlig bild av vad som är viktigt att tänka på i olika faser av ett forskningsprojekt. Vårt mål med Forskarhandboken är att underlätta så mycket som möjligt så att de kan lägga mer tid på sin forskning, säger Carin Marciszko, forskningssekreterare på områdeskansliet för medicin och farmaci och projektledare.

För ett år sedan bestämde universitetets forskningsstödsenheter att de behövde göra en gemensam insats. De fick ofta frågor från forskare som inte hittade den informationen de behövde om till exempel forskningsfinansiering och samarbeten. Lösningen blev Forskarhandboken, att samla det forskarna behövde på en och samma plats och presentera det på ett logiskt, tilltalande och lättillgängligt sätt. Inspirationen kommer närmast från Karlstads universitet, som i sin tur tittat på University of Utah.

Mycket av informationen fanns redan i någon form på medarbetarportalen men många forskare hade svårt att hitta dit. De som ändå hittade dit hade ofta svårt att finna det de behövde. Det som fanns var skrivet i olika omgångar och på olika sätt, vilket gjorde att strukturen inte alltid var logisk.

– Medarbetarportalen kan ibland vara svår att navigera i. Med Forskarhandboken vill vi göra det lättare för universitetets forskare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, säger Carin Marciszko.

Forskarhandboken strukturerar upp informationen utifrån var du är i ditt projekt, för att ge rätt hjälp i rätt situation, så att du har störst chans att bli beviljad bidrag.
 

Om du till exempel är i uppstartfasen och ska planera ditt projekt, går du in på ”Planera ditt projekt”. Där kan du läsa om vad du ska tänka på när du startar, hur du kan hitta samarbetspartner eller annan information som till exempel hur du ska hantera forskningsdata. Om du har kommit längre och redan har en finansiär går du istället in på ”Utveckla din ansökan”.

Du hittar Uppsala universitets forskarhandbok genom att gå till medarbetarportalen och fliken Forska.

Vill du veta mer?
Forska på medarbetarportalen