Om fem år fyller universitetet 550 år. Det kan tyckas vara lång tid men om man ska planera ett jubileumsår för att fira 550 år av akademisk forskning och utbildning kan det vara dags att sätta igång. Rektor utsåg därför våren 2022 en styrgrupp för att ta fram ett förslag på hur universitetet ska fira 550 år.

– Nu har vi ett stadium med idésondering och välkomnar alla förslag och idéer, berättar Johan Tysk, vicerektor för teknik och naturvetenskap och ordförande i styrgruppen för jubileumsfirandet.

Blickar framåt

Styrgruppen ska under 2023 lämna en rapport till rektor med förslag på åtgärder och budget för jubileumsåret 2027 och planeringsprocessen fram till 2027. Huvudsyftet med ett jubileumsår är att lyfta fram det som gör universitetet relevant nu och som kommer att hålla oss relevanta framåt så universitetet kan fira fler jubileer.

– I styrgruppen diskuterar vi jubileet i termer av historia som pekar framåt. Vi vill att jubileumsåret fylls med breda, tidlösa, intressanta aktiviteter som är framåtblickande men inte alltför färgade av nuet, säger Johan Tysk.

En utgångspunkt i de kreativa diskussionerna vad jubelåret kan fyllas med bottnar i "Utvecklingsplan 2050", universitetets långsiktiga framtidsplan.

– Ett exempel är att vi vill utveckla den cyklingsbara ovalen som förbinder alla campus i Uppsala. Vi vill göra cykelovalen tydligare och mer tillgänglig, det behöver inte vara så stora förändringar. En tydligare cykeloval som binder ihop universitetet pekar framåt på flera sätt: cykla är miljöanpassat och kopplat till ovalen har universitetet stora möjligheter att expandera. Det är få universitetet i världen som är en del av staden som Uppsala universitet är och där staden också är levande i universitetet, säger Johan Tysk.

Varför fira 550 år?

Det kan vara på sin plats att fundera över varför vi ska fira 550 år, skulle det inte räcka med vart hundrade år?

Söker man på jubileum på wikipedia står det att begreppet "jubileum" går tillbaka till bibliska jubelåret som enligt tredje Moseboken ska firas vart femtionde år.

– I samband med att Uppsala universitet 1927 firade 450 år förklarade dåvarande rektorn varför man bör fira vart femtionde år, berättar Anna Liv Jonsson, projektledare för jubileumsplaneringen. När man firar vart femtionde år blir det alltid en ny generation som får möjlighet att vara med och fira och ingen generation blir så att säga överhoppad.

Teman för fortsatt diskussion

För att underlätta de kommande diskussionerna har styrgruppen tagit fram en temaindelning eller ett ramverk för förberedelserna:

  • universitetet och kulturen
  • universitetet och framtida generationer
  • universitetet som samhällsaktör
  • universitetet i staden och världen
  • universitetets förnyelse.

– Vi diskuterar möjligheterna att göra universitetet mer synligt i Uppsala och i Visby. Till exempel kanske det går att utveckla resecentrum och motsvarande så att man känner att man kommit till universitetsstaden Uppsala respektive Visby?

– Förstås vill vi också göra bra fester i samband med jubileet, avslutar Johan Tysk leende.