Universitetets personalfest brukar vara ett populärt evenemang där det begränsade antalet biljetter snabbt går åt. Det syns också tydligt i statistiken för medarbetarportalen där nyheter inför biljettsläpp får många klick. Under pandemin fick förstås personalfesten ställas in och nu är frågan hur universitetets personalfest ska utformas efter pandemin.

Personalfesten brukade gå av stapeln i slutet av oktober men någon personalfest i oktober 2022 kommer det inte att bli.

Plats för fler

– I skrivande stund har vi istället fått i uppdrag att föreslå olika former med målet att fler ska kunna delta än tidigare, berättar Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid universitetsförvaltningen.

I tidigare utformning fick knappt 10 procent av de anställda plats, cirka 600 personer kunde gå på festen men universitetet har runt 7 500 anställda.

– Personalfesten har varit oerhört uppskattad och viktig för universitetet och alla medarbetare men tyvärr har det varit begränsat hur många medarbetare som har kunnat delta. Det är förstås väldigt synd att festen är begränsad till var tionde medarbetare och vi ska därför hitta former där fler medarbetare kan delta och njuta av personalfesten.

Troligen på våren

Uppdraget att föreslå nya former för personalfesten är i skrivande stund helt nytt och än finns inte några konkreta förslag. Troligen kommer personalfesten också att flytta till våren, sannolikt mars månad.

Anledningen till eventuell flytt till mars bottnar i att personalen som planerar och genomför festen inte längre har tid på hösten. Samma personal arbetar också med universitetets födelsedag som firas kring den 7 oktober och professorsinstallationen i mitten av november.

Har du några stalltips hur personalfesten kommer att se ut i framtiden?

– Det är lite för tidigt för det, vi har precis fått i uppdrag att föreslå en ny utformning. Men festen kanske kan vara utomhus eller vid flera tillfällen, funderar Pernilla Björk. I tidigare diskussioner har det också dykt upp förslag om konsert i Botaniska trädgården med foodtrucks och servering. Vi får se var det landar.