Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre, lovande forskare vid Uppsala universitet. Priset delas ut i universitetsaulan den 9 oktober, i samband med firandet av universitetets födelsedag den 9 oktober. Prissumman på 140 000 kronor delas mellan två pristagare.

Josefin Lindgren är biträdande universitetslektor i svenska som andraspråk vid institutionen för nordiska språk. Hon disputerade i lingvistik vid Uppsala universitet under 2018, med en avhandling om ordförråd och muntligt berättande hos enspråkiga och flerspråkiga barn i Sverige.

Ur nomineringen: ”Ett centralt tema i hennes forskning är barns språkutveckling under förskoleålder och tidig skoltid. Inom detta område har hon i en rik vetenskaplig produktion givit vägande bidrag till kunskapen om barns ordförråd och berättelseförmåga. Hon har bidragit med viktiga internationella impulser till forskningen om flerspråkighet i Uppsala.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Lindgren och Elin Svensson får årets Oscarspris.

Elin Svensson är lektor och docent i farmakometri vid institutionen för farmaci. Hon forskar om global hälsa och framför allt tuberkulos. Hennes forskning är inriktad på optimering av läkemedelsbehandling genom matematiska modeller baserade på kliniska data.

Ur nomineringen: ”Elin Svensson /…/ har etablerat sig som ledande kraft globalt inom tuberkulosforskningen. Hennes arbete med hur kliniska data med hjälp av matematiska modeller kan bearbetas för att optimera läkemedelsbehandlingar har i flera fall lett till förslag och rekommendationer på nya doseringsstrategier för förbättrad terapi, vilka har anammats av läkemedelsmyndigheter. Hon har vidare haft särskilt fokus på att ta fram adekvata doseringar till barn, en patientgrupp som ofta får evidensbaserad dosering först flera år efter att doseringsrekommendationer etablerats för vuxna.”