Universitetslektor Cecilia Wejryd vid teologiska institutionen  har utsetts till nytt rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet, för perioden 2018-01-01-2021-03-31.Till uppgifterna för rektorsrådet hör bland annat att koordinera och utveckla universitetets gemensamma och strategiska arbete inom lika villlkorsområdet.
Uppdraget omfattar 25 procent av heltid.