Ramavtalet omfattar 14 produktområden och har drygt 40 leverantörer:

 1. Centrifuger
 2. Homogenisator
 3. Inkubatorer (med och utan kyla)
 4. Mikroskop
 5. PCR
 6. Pipetter (Uppsala universitet deltar inte i detta produktområde)
 7. Plattläsare
 8. Skakapparater
 9. Spectrofotometer/Nanophotometer
 10. Vågar
 11. Värmeblock/värmebad/värmeskåp
 12. Diskning och sterilisering
 13. Kromatografi
 14. Övriga instrument

Ramavtal omfattar produkter till enskilt värde om maximalt 700 000 SEK. Produkter överstigande denna beloppsgräns upphandlas separat enligt gällande lagar och regler. Avtalet löper från 2023-09-01 till och med 2025-08-31 med möjlighet till förlängning i 12 månader i två omgångar till och med 2027-08-31.

Avtalet ligger upplagt i avtalsdatabasen (Start/Avtal/Lab - Kemikalier, Utrustning, Förbrukning och Övrigt/Instrument).