Ramavtalets löptid är from 16 november 2023 till och med 15 november 2025, med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Avropsavtalet börjar gälla 16 november men du kan genomföra ditt avrop/beställning redan nu enligt instruktioner i avtalsdatabasen.

För mer information om hur du beställer, logga in i medarbetarportalen - gå till stöd och service – inköp och upphandling - avtalsdatabasen - personal – friskvårdsmassage – avropsinformation.”