Avtalet löper från och med 1 november 2023 till 31 oktober 2025 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
 
Från och med 1 november kommer mer information även att finnas i avtalsdatabasen – catering och livsmedel – fruktlådor.
 
Vid frågor gällande beställningar kontakta inkop@uu.se.

Vid avtalsfrågor kontakta i första hand upphandling@uu.se eller peter.svensson@uu.se.