Exempel på produkter som omfattas av avtalet är bl.a. tröjor, muggar, paraplyer, pins och presentartiklar i olika prisklasser–  alla med Uppsala universitets logo. 

Företaget som ska leverera profil- och presentartiklar heter Roupéz Profile AB och avtalet gäller i två år, med möjlig förlängning.

Liksom tidigare kommer ett bassortiment med profilartiklar att finnas till försäljning i Gustavianums webbutik.

Det går också att avropa direkt från leverantören, se information i avtalsdatabasen. Observera att du måste vara inloggad i medarbetarportalen samt uppkopplad mot VPN för att komma in i databasen.
För att säkerställa att Uppsala universitets grafiska profil är enhetlig och konsekvent – något som är viktigt vid marknadsföringen av universitetet, ska produkt- och skissförslag från leverantören granskas och godkännas av kommunikationsavdelningen, innan någon produktion sker.