Vad menas med detta?
– Jag blir föreståndare för ridinstitutionen vid Uppsala universitet. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta verksamheten och tillsammans med akademistallmästaren utse stipendiater. Vidare ska man följa och medverka i olika ryttararrangemang som Upsala Akademiska Ridklubb ordnar samt vara kontaktperson för studenter och anställda i frågor om ridsport med mera.

Hur kommer det sig att universitetet har en ridinstitution?
– Troligen var det Gustav II Adolf och drottning Kristina som önskade att studenter skulle utbildas i ”excercitier”, övningsämnena språk, fäktning, dans, musik, ritning och ridning, och inte tvingas söka utbildningar utomlands, berättar Jonas Bergquist. Officiellt tillkom ridinstitutionen 1663 genom Magnus Gabriel De la Gardie. Det är världens näst äldsta ridinstitution. Tillsammans med Olof Rudbeck lät han uppföra Excercitiehuset där Universitetshuset står idag. Ridinstitutionen är flyttad till Akademistallet i Kvarnbo.

Men vad gör man på vår ridinstitution i modern tid?
– Främsta uppgiften är att främja och tillgängliggöra ridsporten för studenter och anställda, säger Jonas Bergquist. Varje år delar vi ut 20 stipendier till duktiga studenter och ett studentryttarpris. Vi stöttar även akademiska ridskolan vid hästinköp, Upsala Akademiska Ridklubb vid årliga prova-på ridningar och vid nationella och internationella tävlingar i dressyr och hoppning.

Uppdraget, tre procent i tjänstgöringstid, är tidsbegränsat till två år, men man kan omförordnas. Jonas Bergquist tar över uppdraget efter Marianne Andersson som har varit inspector sedan 1992.

Det är inte vem som helst som kan få det här ärofyllda uppdraget. Förutom att vara anställd vid Uppsala universitet och ha en akademisk utbildning eller examen ska man ha god kännedom om ridsporten och vara aktiv ryttare. Föreståndaren ska ha gott omdöme, vara flexibel och ödmjuk och en bra coach.

Hinner du med detta inklusive att vara aktiv ryttare när du också har en professur?
– Största delen av min forskning ägnar jag åt att förstå hjärnans kemi, säger Jonas Bergquist. Det är viktigt att stimulera hjärnan under hela livet. Detta kan man göra genom att lära sig nya saker, gärna kombinera mentala och fysiska aktiviteter. Jag tycker själv att ett aktivt hästliv passar in ypperligt. När jag blev tillfrågad om jag var intresserad att söka detta uppdrag tvekade jag inte. Detta stimulerande och viktiga uppdrag har en lång och fin tradition som jag gärna vill bära vidare.

Hur vill du utveckla verksamheten?
– Under pandemin blev aktiviteter inställda, säger Jonas Bergquist, och dessa hoppas jag att vi åter kan genomföra. Jag skulle också vilja undersöka möjligheterna att i samråd med Akademistallmästaren ordna med några clinics (särskilda undervisningstillfällen), föredrag, studiebesök med mera. Jag vill försöka nå ut till grupper inom och utanför universitetet som kanske annars har svårt att uppleva det fantastiska med hästar.