Taxi

I Uppsala är det Uppsala Taxi AB och Cabonline Region Mitt AB och på Gotland är det Taxi Gotland AB. För övriga Sverige finns inget avtal och beställare som har behov av den tjänsten gör en direktupphandling, det vill säga vänder sig till valfri leverantör och skickar med universitets faktureringsuppgifter.

Buss

Ramavtal för buss med förare har tecknats med sex leverantörer och omfattar Uppsala. Bussresor med förare för Gotland är avtalslöst och beställare som har behov av den tjänsten gör en direktupphandling, det vill säga vänder sig till valfri leverantör och skickar med universitetets fakturauppgifter. 


Mer information om avtal och leverantörer hittar du på resesidorna i medarbetarportalen (kräver inloggning).

Frågor? 

Kontakta resesupport@uadm.uu.se.