Följande nya ansökningstider gäller:

  • ERC Starting Grant: ansökan senast den 7 november 2023
  • ERC Synergy Grant: ansökan senast den 15 november 2023.