Inom forskning och forskarutbildning är engelska ofta det dominerande vetenskapliga språket. Det är därför angeläget att universitetets forskare kan skriva engelskspråkiga texter med god kvalitet och att de kan behärska talad engelska på tillräckligt hög nivå. Men vetenskapliga texter ska även kunna skrivas på svenska, och även här ska självfallet hög kvalitet upprätthållas.

Universitetet ska därför skapa förutsättningar för sina forskare och forskarstuderande, med annat modersmål än svenska, att lära sig och utveckla sin svenska för att kunna bättre integreras i svenska samhället och arbetslivet. Samtidigt ska Uppsala universitet även ta vara på medarbetares kompetenser i andra språk än svenska och engelska, och se detta som en tillgång.

Ett av målen är parallellspråkighet, vilket innebär att svenska och engelska är de huvudsakliga verksamhetsspråken. Uppsala universitet bör använda brittisk engelska på den externa webbplatsen och i universitetets informationsmaterial. I övrigt avgör sammanhanget vilken variant av engelska som bör användas.

Klarspråk innebär att universitetets kommunikation internt och externt sker med ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Beslut och språkpolicy på svenska och engelska finns inom kort i Mål- och regelsamlingen.