Vi ställde några frågor till en av arrangörerna, Alexandra Borg, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Vad är bildning?
– Inför arbetet med att sjösätta seminarieserien har jag och min parhäst Julie Hansen, docent i slaviska språk, gått igenom det växande berget av litteratur om bildning, bara för att upptäcka att det sällan presenteras någon bestämd eller samfälld begreppsdefinition. Det tog vi till intäkt för att initiera ett större samtal, som inbegriper både kollegor och studenter.

– Bildning kan vara en rad saker – och det är det seminarieserien vill undersöka. Bildning tycks vara alltifrån kulturellt kapital, förvärvat genom en företrädesvis tillgång till kanoniserad kultur, till ett sätt ”att tänka tillsammans”. Väldigt enkelt uttryckt tänker jag att bildning beskriver en förmåga att röra sig mellan olika ämnesgränser och discipliner. Att smidigt gå på tvärs helt enkelt.
 

Varför gör ni denna satsning?
– Vi vill försöka, om inte dekonstruera bildning som buzz word så undersöka om det fortfarande är gångbart.

("
A buzzword is a word or phrase, new or already existing, that becomes popular for a period of time” Wikipedia)
 

Bildningens nya vägar – vilka nya vägar har bildningen tagit?
– Det återstår att se. Vårt första seminarium lyfter fram Literary Agenda, en satsning på skönlitterära samtal och bokcirklar på Handelshögskolan. Vårt andra seminarium undersöker den naturvetenskapliga bildningen.

– Bildning förutsätts ofta vara humanistiskt orienterad, men för att bygga broar mellan ”de två kulturerna” behöver humanister också ”bildas” i naturvetenskapliga ämnen. Vårt tredje seminarium kommer att närma sig bildningens platser – var bildning äger rum.
 

Vad hoppas ni att denna satsning ska leda till ?
– Att vi kan granska och uppdatera bildningsbegreppet i högre utbildning på ett sätt som gör det användbart i linje med samhällsutvecklingens krav på etisk, digital och interkulturell kompetens.