Genom utbildningen ska man få kunskap om de lagar, regler och förutsättningar som styr arbete i staten och vad som är speciellt med rollen som statsanställd. Utbildningen består av åtta delar, tar knappt två timmar och utgår från den statliga värdegrunden:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service.

Notera att det sedan tidigare finns en webbutbildning "Vårt uppdrag – min roll som statsanställd vid universitet och högskola" framtagen av bland annat Uppsala universitet som alla anställda vid Uppsala universitetet ska genomgå.