Information om den nya studentingången gick före sommaren ut till prefekter via ledningsnytt och via ett särskilt e-postutskick. Motsvarande information har gått ut till alla studieadministratörer och administratörer av både Studium och Ladok samt via ett antal andra informationsinsatser.

Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att utveckla funktionalitet och personalisering av studentingången. En slutlig leverans kommer att ske i december 2021.

Studentingången hittas på adressen https://www.uu.se/student/