Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har åter möjlighet att erbjuda IT-support på plats på Akademiska sjukhuset (UAS).

Från och med den 5 september bemannar UIT en servicepunkt vid ingång 40, plan 5, rum 816 (dörren bredvid Landstinget). Inledande är UIT på plats under tisdag- och torsdag eftermiddagar mellan 13.00–16.30. Ambitionen är att successivt öka tillgängligheten framöver.

Servicepunkten bemannas av UIT-personal från både Rudbecklaboratoriet (RUD) och Biomedicinskt Centrum (BMC) som alla har god kännedom om den gränsöverskridande verksamhet och de samverkansprojekt som förbinder Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset. Även ökad samverkan med IT-Centrum vid UAS medför att alla medarbetare med kopplingar till flera av dessa verksamheter kan få snabbt och relevant stöd i IT-frågor. 

Passar det bättre är UIT även tillgängliga för bokade möten – på distans, vid din arbetsplats eller i någon av våra lokaler på Rudbeck, BMC eller UAS. För att boka tid kontaktar du UIT som vanligt via itsupport@uu.se eller 018-471 44 00.

Vi påminner om att i samband med terminsstarten har vi mycket hög belastning. Om vår personal är ute på uppdrag kan lokalen vara tillfälligt obemannad. Återkom då gärna lite senare, ring 018-471 44 00 eller kontakta UIT via e-post: itsupport@uu.se