Universitetskollegiet är hörandeförsamling när förslag på rektor ska tas fram, och när prorektor ska utses. Universitetskollegiet får också lämna synpunkter på förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.

Nu har du som tillhör kategorin övriga anställda chansen att bli en del av Universitetskollegiets verksamhet genom att nominera lämpliga kandidater. För att ingå i gruppen övriga anställda ska du enligt arbetsordningen ha en anställning vid Uppsala universitet och

  • inte ingå i ett vetenskapsområdes krets av personer med vetenskaplig kompetens och
  • vara tillsvidareanställd omfattande minst 50 % av heltidsanställning.

Sista dag att nominera är den 29 september.

Kontaktuppgifter och mer information om nomineringsförfarandet hittar du i medarbetarportalen.