Det är nu dags att inkomma med nomineringar för årets stipendium om 30 000 kronor.

För att komma ifråga för stipendiet behöver kandidaten identifiera sig som kvinna, vara högst 35 år gammal, vara doktorand vid något av de två universiteten och ha ett genusperspektiv i sin forskning. Meriterande är också andra ”insatser i Karin Westman Bergs anda”, såsom exempelvis olika typer av engagemang för jämställdhet inom universitetsvärlden.

Stipendiet är finansierat av Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse. Det finns inga krav på redovisning kopplade till stipendiet, men mottagaren ges möjlighet att presentera sin forskning vid utdelningsceremonin.

Nomineringen ska vara max en halv A4-sida per kandidat och mailas till katharina.meurer@slu.se senast kl. 12.00 den 18 oktober 2021.

I nomineringen ska det tydligt framgå varför det är motiverat att tilldela just denna kandidat Karin Westman Bergs stipendium. Nomineringen ska också innehålla en kortfattad beskrivning av kandidatens forskning och dess betydelse. Glöm inte att uppge kandidatens namn och institutionstillhörighet. Det är möjligt att nominera flera kandidater.