Pristagarna till de fem nobelprisen presenteras traditionsenligt alltid i första halvan av oktober. Sedan brukar pristagarnas forskning och arbete presenteras, diskuteras och kommenteras i media.

I år satsar Uppsala universitet på ett nytt evenemang för att göra forskningen bakom nobelprisen mer tillgänglig och begriplig för alla. Torsdagen den 13 oktober 2022 bjuder universitetet in till evenemanget "Nobelprisen på 60 minuter". Forskare från universitetet gör populärvetenskapliga presentationer av årets nobelpris och publiken kommer att ha möjlighet att ställa frågor till forskarna.

Varför gör vi ett ytterligare evenemang om nobelprisen? Uppsala universitetet bjuder ju in nobelpristagarna att hålla öppna föreläsningar i samband med prisutdelningen i december varje år, räcker inte det?

– Det är inte alltid så lätt att vara med på nobelföreläsningarna som ges på dagtid och är på engelska. Många av våra studenter har undervisning och kan inte vara med till exempel. Genom att göra det här kvällstid hoppas vi också nå fler och kanske en annan publik. Uppsala universitet har dessutom flera forskare som är engagerade i nobelprisen på många sätt och kan förklara på ett bra sätt varför just de här vetenskapliga upptäckterna belönas med nobelpriset, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör.

Vad hoppas du att de som går på evenemanget ska få med sig från kvällen?

– Jag hoppas att de kommer att få en lite bättre förståelse av årets nobelpris och vad de betyder för vår vardag.