• Uppföljning och prognos första halvåret 2018  - information och diskussion. Föredragande: Daniel Gillberg.
  • Björkénska prisetbeslut. Föredragande: Jan-Erik Rubensson.
  • Översyn av arbetsordningen (inklusive processen att föreslå/utse rektor och prorektor -  information. Föredragande: ordföranden Gudmund Hernes.