Triol är en musikterm som står för noter som bryter av från standarden och kompetensutvecklingen triol är tänkt att bryta av det vardagliga arbetet.

Grundtanken är att deltagarna delas in i smågrupper utifrån intressen. Smågrupperna träffas regelbundet för att på ett slutseminarium presentera sina slutsatser inom ämnet. Grundläggande är att respektive chef ska ha godkänt deltagandet så att det blir tydligt att det finns tid avsatt. Den första triolomgången med studievägledare avslutades i maj 2021 och förhoppningen är att kunna erbjuda trioler för studievägledare vartannat år.

Nätverk och överblick

– Det var kul att lära känna andra studievägledare, berättar Aesha Sheik, studievägledare och deltagare i första triolomgången. Man fick se andra perspektiv, vi har ganska olika ansvarsområden, utbildningar och förutsättningar. Det gav tillsammans en övergripande bild som jag kunde ta med mig i mitt eget arbete.

Studievägledarna bjöds först in till ett idéseminarium om upplägget av triolerna och fick välja teman de själva var intresserade av. Sedan delades de in i grupper utifrån intressen och fördjupade sig i temat. Som avslutning presenterade de sina nyvunna kunskaper på ett slutseminarium. Grupperna fick själva bestämma hur de skulle presentera sitt tema för de andra grupperna. Grupperna fick fortlöpande stöd och kunde följa de andra gruppernas arbete.

Den grupp Aesha Sheik deltog i skrev och samlade ihop olika verktyg för studievägledare om den föränderliga arbetsmarknaden och hur den påverkar anställningsbarheten. De träffades varannan vecka i grunden men mer sällan under perioder med mycket att göra.

– En fördel med triolerna är att med upplägget tvingas man skapa utrymme i arbetsschemat och prioritera mötena. Annars är det lätt att prioritera bort fortbildning, säger Aesha Sheik.

Vad hade kunnat göras bättre?

– Vi hade en avstämning med alla grupper och fick feedback och det var bra. Men den kom lite sent i förhållande till slutseminariet. Vi behövde tänka om lite och då blev det ont om tid, säger Aesha Sheik. Sedan är det lätt att underskatta tidsåtgången i arbetsgruppen. Ett år känns som gott om tid när man börjar men det går fort. Och vi fastnade lätt i olika idéer, det är viktigt att tidigt konkretisera och göra en tydlig plan.

– Det är nog också viktigt att ha ett öppet klimat i gruppen och vara tydligen med att man i vissa lägen inte kan vara med eller ta sig an vissa uppgifter på grund av arbetssituationen, funderar Aesha Sheik.

Tror du triolmetoden kan fungera som kompetensutveckling inom andra yrken?

– Ja, absolut. Oavsett vad du jobbar med kan trioler fungera som omvärldsbevakning för att ge perspektiv på samhällsutvecklingen, säger Aesha Sheik.