Uppsala universitet har valt att fokusera utlysningen på temat hållbara städer. Därför finns det nu medel att söka för att utveckla eller anpassa befintliga kurser samt för drift av kurser inom temat hållbara städer.

Notera att förslag på kurser inom ENLIGHT görs i samarbete med någon av de akademisk koordinatorerna, kontakta dem senast den 18 oktober för intresseanmälan:

Fullständig ansökan senast den 1 november 2022.