Uppsala universitetet ingår i Matariki-nätverket som har fått sitt namn efter maorifolkets ord för stjärnbilden Plejaderna (Sjustjärnorna). Matarikinätverket är ett universitetsnätverk med sju medlemmar från Australien, Europa, Nordamerika och Nya Zeeland.

Nätverket kommer i september 2023 lysa ut startmedel för bi-, tri- och multilaterala forskningsprojekt med forskare från minst två universitet som ingår i nätverket.

Ansökningar från alla tematiska områden är välkomna, men ansökningar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling är särskilt välkomna. Projekten måste visa att de är i linje med nätverkets fem vägledande principer och värderingar (se länk i faktarutan).

Ansökningar från forskare i början av karriären (upp till sex år efter doktorsexamen) uppmuntras.

Utlysningen med alla specifikationer har i skrivande stund inte publicerats. Ansökan öppnar den 25 september 2023 och stänger den 8 december 2023.