Uppsala universitetet ingår i Matariki-nätverket som har fått sitt namn efter maorifolkets ord för stjärnbilden Plejaderna (Sjustjärnorna). Matarikinätverket är ett universitetsnätverk med sju medlemmar från Australien, Europa, Nordamerika och Nya Zeeland.

Nätverket lyser ut startmedel för bi-, tri- och multilaterala forskningsprojekt med forskare från minst två universitet som ingår i nätverket.

Ansökningar från alla tematiska områden är välkomna, men ansökningar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling är särskilt välkomna. Projekten måste visa att de är i linje med nätverkets fem vägledande principer och värderingar (se länk i faktarutan).

Ansökningar från forskare i början av karriären (upp till sex år efter doktorsexamen) uppmuntras.

Ansökan senast den 8 december 2023.