Punkter på dagordningen för konsistoriet den 20 februari är som följer:

 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Internrevisionens rapport: Upphandling och inköp. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
  Rektors yttrande: Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Internrevisionen. Revisionsplan för 2019. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
 • Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen. Beslut. Fördragande: Sven Jungerhem
 • Slutrapport för Intern styrning och kontroll (ISK) 2018. Information. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Årsredovisning 2018. Beslut. Fördragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
 • Budgetunderlag 2020-2022. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Hanna Mörtberg
 • Remiss: Styr- och resursutredningen (Strut) – inledande diskussion. Föredragande: Daniel Gillberg
 • Status som studentkår. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • EUN. Diskussion. Föredragande: Kay Svensson
 • Möjlighet till framställning avseende en mindre styrelse. Diskussion, Beslut. Fördragande: ordföranden
 • Översyn av arbetsordningen – rapport från arbetsgruppen, information, diskussion – Beslut gällande delremiss 1. Föredragande: ordföranden
 • Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlingermedaljen). Beslut. Föredragande: Eva Åkesson
 • Information om rekrytering av universitetsdirektör. Föredragande: Eva Åkesson
 • Rapport från nämnden om utredning av oredlighet i forskning. Information. Föredragande: Erik Lempert, Stefan Eriksson